The Beanery Food ชนิดของขนมไทย

ชนิดของขนมไทย          ขนมไทยของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ติดใจ และอยากกลับมากินซ้ำกันทั้งนั้น ขนมไทยมีอยู่มากมายหลายอย่าง วันนี้มาดูกันว่าขนมไทยของเรามีชนิดไหนกันบ้าง

  1. ขนมประเภทไข่ 

น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีกับขนมไทยประเภทไข่ คือขนมไทยที่มีส่วนประกอบสำคัญคือไข่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมกันมากเพราะขนมมีรูปลักษณ์สวยงาม ใช้ฝีมือและความประณีตในการทำเป็นขนมที่ขาดไม่ได้สำหรับงานมงคลต่างๆ เทคนิคที่สำคัญคือการเลือกไข่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำควรเลือกไข่ที่ใหม่เพราะขนมประเภทนี้ใช้ความข้นของไข่ในการคงรูปของขนม และยังคงความอ่อนนุ่ม เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา ฯลฯ

  • ขนมประเภทต้ม

เป็นขนมที่ทำให้สุกด้วยการนำไปต้ม โดยตั้งหม้อให้น้ำเดือดแล้วใส่ขนมลงไปจนสุกแล้วตักขึ้นมาคลุกกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่นมะพร้าว น้ำตาล เช่น ขนมเหนียว รวมไปถึงขนมประเภทน้ำ ที่นิยมนำมาต้มกับกะทิ หรือใส่แป้งผสมเป็นขนมเปียก และขนมที่กินกับน้ำเชื่อมและน้ำกะทิ เช่น กล้วยบวชชี มันแกงบวด สาคูเปียก ลอดช่อง เป็นต้น

  • ขนมประเภทนึ่ง

การนึ่งเป็นกระบวนการที่ผ่านความร้อนจากไอน้ำโดยตรง ที่ได้จากการระเหยของการต้มน้ำให้เดือดอย่างต่อเนื่อง โดยที่วัตถุดิบที่ใช้ในการนึ่งจะถูกวางไว้ในอุปกรณ์ทีมี ฝาปิดมิดชิด เช่น ซึง หรือ หวด(สำหรับการนึ่งข้าวเหนียว) ที่ใช้เพื่อแยกจากการสัมผัสกับน้ำโดยตรง เช่น ขนมชั้น ขนมสาลี่ ขนมน้ำดอกไม้ ขนมทราย ฯลฯ

  • ขนมประเภทกวน

การกวนคือการที่ทำให้ขนมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมากของเหลวผสม หรือ รวมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจนข้นและเหนียวโดยใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งคนไปจนทั่วโดยแรงและเร็ว เช่น ขนมเปียกปูน ซ่าหริ่ม ขนมตะโก้ ฯลฯ

  • ขมนมประเภทเชื่อม

เป็นการใส่ส่วนผสมลงในน้ำเชื่อมที่กำลังเดือดจนสุก เช่น กล้วยเชื่อม จาวตาลเชื่อม  โดยการเชื่อมส่วนใหญ่จะทำกับผลไม้ โดยการนำผลไม้ต้มในน้ำเชื่อม จนกระทั่งผลไม้มีลักษณะนุ่มและขึ้นเงาโดยระหว่างเชื่อมช่วงแรก น้ำเชื่อมจะใสแล้วจึงต้มต่อไปจน น้ำเชื่อมข้นแต่ต้องไม่เชื่อมให้น้ำเชื่อมข้นเกินไป เช่น กล้วยเชื่อม สาเกเชื่อม ฯลฯ

  • ขนมประเภททอด

เป็นการทำขนมให้สุก ด้วยการนำขนมที่ต้องการจะทอด ใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมัน ตั้งไฟร้อน แล้วทอดจนขนมสุกเหลืองตามต้องการ  เช่น ขนมกง ขนมสามเกลอ ข้าวแตน เป็นต้น

  • ขนมประเภทอบและผิง

ขนมที่ใช้ผิงมีหลายชนิด จะใช้ผิงด้วยไฟบน และไฟล่าง ไฟจะต้องมีลักษณะอ่อนเสมอกันปัจจุบันใช้เตาอบแทนการผิง เช่น ขนมหม้อแกง ขนมสาลี่กรอบ ขนมผิง ฯลฯ